Randvoorwaarden

De proeftuin zien wij als plek om te experimenteren met circulair bouwen. Wat en hoe dit precies gaat weten wij nog niet. De uitdaging voor dit project is om zo min mogelijk randvoorwaarden te geven. Dat komt namelijk de creativiteit ten goede! Daarnaast proberen wij met medewerking van gemeente, provincie en andere stakeholders zoveel mogelijk ruimte voor innovatie te creëren.

Een belangrijke randvoorwaarde is dat de initiatieven (in de toekomst) geheel of gedeeltelijk toepasbaar zijn. Er dient dus rekening gehouden te worden met toepasbaarheid op grotere schaal voor het bezit van deltaWonen.

Bij de selectie van teamtrekkers en de samenstelling van de teams kijken wij naar de volgende competenties:

  • Innovatie op het gebied van circulariteit en dit kunnen toepassen voor de bouw en renovatie van onze woningen.
  • Het kunnen ontwikkelen van nieuwe circulaire (bouw)mogelijkheden, producten, verdienmodellen en ideeën.
  • Bereid zijn tot het vormen van unieke samenwerkingsverbanden om de proeftuin te realiseren.
  • Bereid zijn tot maximale openheid en delen van informatie.
  • Bereid zijn om buiten de lijntjes te kleuren.
  • In staat zijn om wet- en regelgeving rondom het Bouwbesluit, de Woningwet etc. op de juiste wijze toe te passen maar hierin ook de grenzen te zoeken en maximale experimenteerruimte te benutten.
  • In staat te zijn om de omgeving en de stakeholders op een respectvolle en inspirerende wijze mee te nemen bij de ontwikkeling en realisatie van de proeftuin.

Evert-Jan Entzinger van Historische Muurschilderingen Zwolle heeft de muurschildering van het oude hotel Wijnberg nog kunnen redden. Er is een schilderij gemaakt van het origineel. Daarnaast is de hoofdletter W, het Hebreeuwse woord koosjer en de schildershandtekening gered. Dit, en twee glas-in-loodramen, krijgen een nieuwe plek in de Proeftuin Circulariteit, als herdenking aan de familie.

Wil je meedenken en doen? Heb je vragen en of opmerkingen? Deel die met ons op proeftuincirculariteit@deltawonen.nl.