Tijdlijn

Continue: Haalbaarheid Toetsen ontwerp en programma aan haalbaarheid: vergunningen, bouwkosten, techniek, veiligheid.
(Download planning)

Maart 2020
Verkenning
Gedeelde visie op opgave en programma. In gesprek met de buurt. Ambities en businesscase helder, rolverdeling en commitment.

Juni 2020
Concept, branding & placemaking
Gedragen beeld bij partijen over: doelgroepen, ontwerpkaders en programma. Campagne uitrollen, selectie van partijen, vaststellen programma.

September 2020
Circulair ontwerp
Architectenselectie, bouwteam, inventarisatie en beoordeling oplossingen, van SO naar DO, onderzoeken en toetsen.

April 2021
Voorbereiding
Bestemmingsplan, omgevingsvergunning, bestek, werktekeningen, opslaan van materialen.

Juli 2021
Bouw
Levering materialen, bouwbegeleiding, construeren, bewerken van secundaire materialen, inzet geschikte arbeid, oplevering, inhuizing en opening.

September 2021
Nazorg
Evaluatie, onderhoudsplan, afspraken verplaatsing, afronding project.

Wil je meedenken en doen? Heb je vragen en of opmerkingen? Deel die met ons op proeftuincirculariteit@deltawonen.nl.