We staan voor een grote uitdaging! Er is een woningtekort in Zwolle, dus moeten we veel woningen bouwen. Hiervoor hebben we grondstoffen nodig en die raken op. We willen met de proeftuin onderzoeken hoe we deze grondstoffen zo vaak mogelijk kunnen hergebruiken, zodat we de grondstoffenschaarste tegen gaan. Ons doel is met andere bedrijven, organisaties en mensen een zo circulair mogelijk gebouw te maken.

Kick-off
Met meer dan 120 mensen hebben we op 2 december gebrainstormd, gedroomd, in de toekomst gekeken, ideeën uitgewisseld en kritische vragen gesteld. De proeftuin heeft een prachtige start gehad, mede dankzij jullie.

Op deze website kun je meer informatie vinden over onze visie op circulariteit, het proces, de randvoorwaarden, de geschiedenis van de Veemarkt 23 en hoe je je kunt aanmelden als teamlid.

Wil je meedenken en doen? Heb je vragen en of opmerkingen? Deel die met ons op proeftuincirculariteit@deltawonen.nl.