De teamtrekkers zijn er! En we zijn al hard aan de slag. Om de paar weken vergaderen we en we zijn druk bezig met plannen maken. Daarnaast doen we onderzoek naar de behoefte van de buurt. Wat is er zoal veranderd in de buurt en wat voor gebouw moet er komen? Wij onderzoeken of deze behoefte past in de proeftuin. Dit doen wij natuurlijk op een zo circulair mogelijke manier. Lees hier het laatste nieuws over het project.


Corporatiegids Magazine juni 2020

Wie over twee jaar de Veemarkt 23 in Zwolle bezoekt, ziet een volledig circulair gebouw. Op de locatie waar vroeger het oude Hotel Wijnberg stond, werkt deltaWonen namelijk aan haar proeftuin circulariteit. CorporatieGids Magazine vroeg aan Kwartiermaker circulaire economie Martijn van Dijk welke lessen de Zwollenaren hier kunnen leren. Een gesprek over het samenwerken aan een kringloop, toepassen van nieuwe bouwmethoden en combineren van technische en sociale uitdagingen. Lees verder (pdf)


Zwolle, 10 maart 2020

Eerste verkenning door teamtrekkers
Brainstormen voor het leven. Daar bestond de eerste bijeenkomst met de teamtrekkers uit. Het doel? “Samen onze krachten bundelen!” zo klonk het. Adjunct-directeur Menno van der Veen en Martijn van Dijk gingen in gesprek met Daniël van Staveren van Over Morgen, Semoira Stomp van Stomp-Events en Arend van Beek van Lagemaat. Onder leiding van Joke Bults van Pioneering werden eerste visies gedeeld, ideeën verzonnen en de eerste stap naar teamvorming ...gezet. Deze bijeenkomsten zijn een soort grote trechter. Drie visies moeten er één worden, daar neem je de tijd voor.

Verkenning
Er was volop ruimte om elkaar beter te leren kennen. Alle partijen presenteerden hun visie en gaven aan waar zij vinden dat de focus op moet liggen. Het bouwwerk moet een toevoeging zijn voor de buurt, waardoor mensen en organisaties uit de omgeving verrast worden. Daarvoor moeten de buurtgoed betrokken bij de planvorming. “Hoe mooi is het als het gebouw symbool staat voor de wijk? Over de materialisatie wordt ook nagedacht: we willen gebruikte materialen een nieuw leven geven en aan de voorkant nadenken hoe wij een gebouw kunnen bouwen dat meerdere functies kan hebben.

Vernieuwing
Samen keken de teamtrekkers naar hoe de visie scherper kon en welke ideeën een mooie plek kunnen krijgen in de proeftuin. Denk hierbij aan:
Nieuwe vormen om bewoners te betrekken bij de ontwikkeling en realisatie van de proeftuin.
Ideeën om tijdelijk een bouwwerk neer te zetten. Dit bouwwerk maakt een verbinding tussen verleden en heden van de Kamperpoort.
Manieren om naast omwonenden ook bedrijven en organisaties een stem te geven in het project.
Het zoeken naar mogelijkheden tot een multifunctioneel bouwwerk, maar wel met een duidelijke link naar de wijk.
Het hergebruiken van materialen. Deze moeten remontabel en zoveel mogelijk biobased zijn. We moeten een plan ontwikkelen waarvan dat schaalbaar is, zodat het toepasbaar is in al onze bouw- of renovatievormen.

De stip op de horizon
We gaan voor maximaal resultaat! Een uniek gebouw op een mooie plek. Het moet de veemarkt ophalen, gaver maken en mensen verbinden. Bovenal moet het toegevoegde waarde hebben voor onze reguliere projecten.

Hoe nu verder?
We willen een iconisch gebouw neerzetten, wat past in de wijk en bij de ambities van de verschillende teamtrekkers. Daarnaast gebruiken we de lijst van alle partijen die geïnteresseerd zijn in de proeftuin, om erachter te komen welke partijen wij nog missen en in welke fase van het project zij kunnen aanhaken.

Op 16 maart komen de teamtrekkers weer samen. We maken dan de gezamenlijke visie officieel en geven het proces verder vorm.
Lees meerPersbericht

Zwolle, 23 januari 2020

Proeftuin Circulariteit, de teamtrekkers zijn bekend: Overmorgen, Lagemaat sloopwerken en Stomp Events
Zwolle - Op 21 januari vond de pitch & match-sessie plaats voor de proeftuin circulariteit, in Cipab, vakschool voor verbeelding. Dit centrum van kunstzinnige studenten was voor even een bolwerk van bouwverbeteraars. En met succes! Drie teamtrekkers mogen losgaan op de proeftuin: Lagemaat sloopwerken, Over Morgen en Stomp Events.

De middag begon met een korte pitch-cursus. De teamtrekkers ...mochten zich van hun beste kant laten zien en leerden nog beter hun visies, ideeën, en ook hun uitdagingen te presenteren. Tijdens de officiële aftrap stroomde het auditorium vol met potentiele teamleden. Stomp Events, BDG Architecten, Salverda Bouw, BPD Gebiedsontwikkeling, Over Morgen, DplusB en Lagemaat presenteerden zich in de pitch. Daarna was er een vlog te zien waarin de teamleden zich voorstelden.

Matchen
Tijdens het match-deel van de middag verplaatste de groep zich van het auditorium naar de toepasselijke, circulaire playground. Een mooie plek om met elkaar de verbinding te zoeken. Én te matchen! De teamtrekkers hadden ieder hun eigen tafel, waar ze hun visie op het project uitlegden en de juiste partners zochten voor de uitdagingen die zij nog voor zich zagen. De teamleden liepen van tafel naar tafel, praatten mee, deelden visitekaartjes uit en hielpen zo de teamtrekkers de proeftuin meer vorm te geven.

Kennis
“Ik vind het tof om zoveel creativiteit, ideeën en inspiratie te zien,” vertelt Martijn van Dijk. Alle kennis die aanwezig was, mag niet verloren gaan. “De teamleden blijven betrokken en zijn van blijvende waarde voor ons project. Op naar de volgende mijlpalen van de proeftuin circulariteit; laten we het samen verder brengen!”

Hoe nu verder
DeltaWonen ontwikkelt samen met de teamtrekkers door. Elke teamtrekker heeft een eigen expertise en deze expertise staat centraal in de ontwikkeling van de proeftuin. Uiteraard komen de teamtrekkers voor veel uitdagingen te staan, hiervoor is de input van potentiële teamleden van belang. Zij kunnen ondersteunen, inspireren en eventueel concreet circulaire producten leveren voor de proeftuin.

Via social media en www.deltawonen.nl/proeftuincirculariteit houden we iedereen op de hoogte van de stappen die we zetten.

Lees meerPersbericht

Zwolle, 30 oktober 2019

DeltaWonen start proeftuin circulariteit
DeltaWonen start met een proeftuin om circulair te bouwen, waarbij herbruikbaarheid centraal staat. Een plek waar ideeën om een bouwwerk circulair te bouwen worden getest en doorontwikkeld. De corporatie wil een circulair gebouw realiseren, door middel van een unieke samenwerking met andere bedrijven en organisaties. ...De ideeën worden in de proeftuin uitgevoerd en gemonitord. Zo willen we in de toekomst de beste circulaire ideeën en producten toepassen op toekomstige bouwprojecten. Iedereen met een idee, plan of product, kan dit insturen.

Ambitieus doel
De overheid wil 50% minder primaire grondstoffen gebruiken in 2030 en wil 100% circulair zijn in 2050. DeltaWonen wil dit zo snel mogelijk bereiken, hoe eerder hoe beter! “Hoe mooi zou het zijn als we in 2030 al ver voorlopen op deze doelstellingen,” vertelt kwartiermaker Martijn van Dijk, “dan moeten we nu circulair gaan bouwen en renoveren!” Er ligt een grote woningbouwopgave voor de corporatie. Maar grondstoffen raken op, worden duurder en er is een tekort aan vakmannen. Door de circulaire kringloop zo klein mogelijk te houden en te anticiperen op onverwachtse veranderingen in de toekomst, wil de corporatie de doelstellingen bereiken. “Onze strategie hebben wij bepaald, nu willen we gaan doen.”

Zoektocht
De zoektocht naar organisaties die willen samenwerken, is geopend. Samen met startups, studenten, aannemers, slopers, installateurs, leveranciers, architecten, ideeënmakers en wereldverbeteraars wil deltaWonen het verschil maken. “Elk plan is welkom!” vertelt Martijn van Dijk: “Zolang het plan maar bijdraagt aan het bouwen van een circulair bouwwerk. Na de proeftuin willen we de succesvolle ideeën gebruiken in de bouw en renovatie van onze woningen.”

Samenbrengen
Er moet een bouwwerk komen dat volledig circulair is gebouwd. “Door de samenwerking met andere partijen moet de proeftuin meer worden dan alleen een fysiek bouwwerk,” legt Martijn van Dijk uit, “Er zijn al zoveel ideeën, plannen en producten die aansluiten bij dit project. Alles is er al. We moeten het alleen nog samenbrengen.”

Meedoen? Dat kan, lees de hele uitnodiging en voorwaarden op: www.deltawonen.nl/proeftuincirculariteit. Op 2 december organiseren we een kick-offmiddag. Houd ook onze social media in de gaten.


Lees meerPersbericht

Zwolle, 9 december 2019

Terugblik en vooruitzicht Proeftuin circulariteit
Op 2 december jl. is deltaWonen, tijdens een druk bezochte kick-off gestart met de Proeftuin circulariteit. In deze proeftuin staat herbruikbaarheid van grondstoffen en materialen centraal. De proeftuin is de plek waar ideeën om een bouwwerk circulair te bouwen worden getest en doorontwikkeld. De corporatie wil een circulair gebouw realiseren, ...door middel van een unieke samenwerking met andere bedrijven en organisaties. De ideeën worden in de proeftuin uitgevoerd en gemonitord. Zo willen we in de toekomst de beste circulaire ideeën en producten toepassen op toekomstige bouwprojecten.

De kick-off
Tijdens de kick-off op 2 december jl. hebben 120 mensen gebrainstormd, gedroomd, in de toekomst gekeken, ideeën uitgewisseld en kritische vragen gesteld. DeltaWonen heeft haar visie, het proces, de randvoorwaarden en een stuk geschiedenis van de veemarkt 23, gepresenteerd. De kick-off was tevens het moment voor het opstarten van nieuwe samenwerkingen tussen partijen met producten en ideeën over circulair bouwen.

“Samen met startups, studenten, aannemers, slopers, installateurs, leveranciers, architecten, ideeënmakers en wereldverbeteraars gaan we het verschil maken”, vertelt Martijn van Dijk. Onder de noemer dat elk plan welkom is, zolang het plan maar bijdraagt aan het bouwen van een circulair bouwwerk hebben meerdere partijen zich ondertussen aangemeld als teamtrekker voor de uitwerking van een circulair concept.

Pitch & Match sessie op 21 januari 2020
De volgende datum op de agenda is 21 januari! Dan mogen de teamtrekkers hun plan pitchen voor een jury. De potentiële teamleden mogen een korte vlog opnemen. Aan het eind van de dag mogen de potentiële temleden aansluiten en worden (voorlopige) teams gemaakt. Vervolgens kiest een onafhankelijke vakjury welk team, of welke teams, verder gaan met de uitwerking van de plannen en de bouw van een volledig circulair gebouw. 21 januari is hiermee een belangrijke volgende stap in het verwezenlijken van onze droom.

Via social media en www.deltawonen.nl/proeftuincirculariteit houden we iedereen op de hoogte van de stappen die we zetten.Persbericht Zwolle, 9 december 2019.


Wilt u meepraten? Wilt u verder met ons in gesprek of heeft u ideeën over een specifiek onderwerp, laat ons dit dan weten! Stuur een mail naar proeftuincirculariteit@deltawonen.nl.